במה אני בוחרת להאמין? אלו דברים אני מספרת לעצמי יום יום?

אני מאמין כן, כולנו מאמינות בהקב"ה. וכולנו מאמינות שהוא רק טוב. ורק נותן טוב. אבל מה את מאמינה על עצמך? מהם ה"אני מאמין" הפנימיים שלך? איזה אמיתות את מספרת לעצמך כל יום?  שאני מסוגלת? אני ייחודית? אני אהובה? יש לי את הכוח לשנות את העולם? ואיזה אמונות שליליות את מספרת לעצמך? אני לא ראויה? לא […]